Terug naar orkest

Terug naar hoofdme

Henny Vos

Muziek maken is mijn lust en mijn leven; niet dat ik begaafd muzikaal ben, maar zeker wel heel erg enthousiast. Mijn lievelingsinstrument is het key-board omdat daar enorm veel mogelijkheden in zetten. De ritmebox dwingt me netjes in de maat te spelen en de soorten “instrumenten” die je naar voren kan halen zijn voor mij al heel veel. Ik treed graag op in bejaardenhuizen en speel dan oude nummers. Ik zie de mensen dan genieten. Mijn eerste les kreeg ik in 1994 en werd in 2006 lid van Aurora, maar dat bleek toen toch te hoog gegrepen en bleef als donateur en vrijwilligster heel actief. Nu is het 2016 en ben ik weer een stukje verder; de nieuwe dirigent Cees geeft mij les en met veel studeren op de vingerzetting komen de melodieën nu aardig naar voren.  Ik ga elke donderdag met heel veel plezier naar de repetities en betreur het steeds weer als het tien uur is.