Sponsors zijn nodig, het zijn vrienden, begrijpen wat belangrijk is om een klein orkest te laten bestaan.

Dank je wel, sponsors!

Terug naar hoofdmenu

Onze sponsors en vrijwilligers!

Sponsoring van Aurora.

We hebben gelukkig donateurs die vrijwillig onze vereniging, de oudste van Laren, weten te vinden en financieel ondersteunen.
Studeren met een orkest kan niet buiten, zeker niet bij regen (de accordeon kent geen regenjas, de arme stakker van karton) dus moet er altijd binnen worden gerepeteerd en vaak ook worden uitgevoerd. Aurora heeft het hoofd boven water kunnen houden, maar het is noodzakelijk dat we voor de toekomst zekerheid krijgen. Bent u een bedrijf, firma of instelling die ons een warm hart toedraagt en sponsor wilt worden? 

Vindt u het ook belangrijk dat verenigingen blijven bestaan,
dat de jeugd weer in een clubgebouw samen aan iets bouwt,
dat U een avondje uit kunt gaan zonder uw portemonnee  leeg te moeten trekken,
dat er weer eens mooi en gezellig muziek wordt gemaakt?

WIJ dragen uw naam uit waar we maar kunnen. Zeker op onze vernieuwde website.

Word sponsor!


De vrijwilligers van Aurora.

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers; zo ook Aurora. En gelukkig hebben we van die mensen: oud leden, echtgenoten van orkestleden en/of gewoon enthousiaste accordeonliefhebbers. Bij optredens, vervoer van instrumenten, collectes, hand- en spandiensten, we doen nooit een vergeefs beroep.

Dankjewel, vrijwilligers!